An unexpected trip to Anda de Boracay after we crashed a Wedding

Fate sometimes leads you to unexpected places – just like what happened to this trip to Anda de Boracay. We were playing volleyball that afternoon when Arjonna suddenly pops up an invitation to Bohol. I was hesitant at first, but when the magic word “free accommodation and food” was mentioned, bags were instantly packed and … More An unexpected trip to Anda de Boracay after we crashed a Wedding

Fun things to do in the beach, if you don’t know how to swim

  Ang galing ‘no? Kung sino pa ‘tong di marunong lumangoy, sila pa ‘yung ang hilig-hilig magyaya ng outing, islandhopping, at bitching – ay mali pala – beaching pala. HAHA. Sino ba naman kasi ang hindi gaganahan sa baybayin ng Pilipinas. Sa dinamirami ng mga isla sa bansa – seben tewsen wenhendred seben eylen – … More Fun things to do in the beach, if you don’t know how to swim