The Attribution Theory: Who’s to Blame?

Traveling taught me not to wholeheartedly trust weather updates and Google Map. Needless to say, in various occasions, they failed me. So I began to become more observant with the skies and practiced estimating distance over time with due consideration to individual pacing. Yes, traveling has taught me how to apply some of the sciences … More The Attribution Theory: Who’s to Blame?

Fun things to do in the beach, if you don’t know how to swim

  Ang galing ‘no? Kung sino pa ‘tong di marunong lumangoy, sila pa ‘yung ang hilig-hilig magyaya ng outing, islandhopping, at bitching – ay mali pala – beaching pala. HAHA. Sino ba naman kasi ang hindi gaganahan sa baybayin ng Pilipinas. Sa dinamirami ng mga isla sa bansa – seben tewsen wenhendred seben eylen – … More Fun things to do in the beach, if you don’t know how to swim